DISCLAIMER

Inbjudan till teckning av aktier vänder sig inte till personer som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt.

Jag intyger att jag inte är bosatt i eller fysiskt befinner mig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act).

Jag accepterar
Nyemission

Teckningsanmälan

- För teckning av aktier i South Solar Power AB

South Solar Power har som målsättning att förse det svenska samhället med en substantiell energileverans av solenergi och bidra till den gröna omställningen.

För att tillgodose Sveriges nuvarande och framtida energibehov, krävs det kraftiga investeringar i lokalproducerad energi. Med regeringens mål om 14% solenergi 2030 skapas inte bara en närliggande lösning på problemet utan även fantastisk god möjlighet att kunna bidra till ett mer energi hållbart Sverige samtidigt som vi skapar avkastning.

3 Oktober - 30 November 2022

Följ med på resan till den förnyelsebara energiomställningen.

Vi ser nuvarande energisituation som ohållbar och kommer att bygga dessa solcellsparker till en början i det elområde (SE4) där behovet av energi är som störst för att minska behovet av att importera el som producerats med fossila bränslen.

En stor fördel med solparker är att de förutsägbart producerar el över flertalet decennier.

Detta ger de största effekterna för miljön och skapar bäst förutsättningar till en hög avkastning. Ambitionen är att bolaget ska börsintroduceras inom en överskådlig framtid.

Erbjudandet

 1. Teckningstid:
  3 oktober - 30 november 2022
 1. Teckningskurs:
  23,00 SEK per aktie
 1. Erbjudandet:
  Högst 1 078 070 aktier
 1. Minsta teckningspost:
  500 aktier motsvarande 11500,00 SEK
 1. Värdering
  176,8 MSEK
 1. Villkor:
  B aktie
 1. Tilldelning och Likviddag:
  Tilldelning sker efter "först-till-kvarn" principen. När emissionen är avslutad och registrerad erhålls ett tilldelningsbesked / avräkningsnota via email. Aktierna registreras i aktieboken som administreras hos eAktiebok. Betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i samband med teckning.